HerenDames
vrije slagvrije slag
50mseriesMin 2-3.................. 50mseriesMin 2-3..................
100mseriesMin 3-4.................. 100mseriesMin 3-4..................
100mseriesMin 5-6.................. 100mseriesMin 5..................
 
rugslagrugslag
50mseriesMin 2-3.................. 50mseriesMin 2-3..................
100mseriesMin 3-4.................. 100mseriesMin 3-4..................
100mseriesMin 5-6.................. 100mseriesMin 5..................
 
schoolslagschoolslag
50mseriesMin 2-3.................. 50mseriesMin 2-3..................
100mseriesMin 3-4.................. 100mseriesMin 3-4..................
100mseriesMin 5-6.................. 100mseriesMin 5..................
 
vlinderslagvlinderslag
50mseriesMin 3-4.................. 50mseriesMin 3-4..................
50mseriesMin 5-6.................. 50mseriesMin 5..................
100mseriesMin 5-6.................. 100mseriesMin 5..................
1 - zaterdag 6 april 2019 - 6-4-2019
1.Meisjes50m vlinderslagseriesMinioren 3 en 4..................
2.Meisjes50m vlinderslagseriesMinioren 5..................
3.Jongens50m vlinderslagseriesMinioren 3 en 4..................
4.Jongens50m vlinderslagseriesMinioren 5 en 6..................
5.Meisjes100m rugslagseriesMinioren 3 en 4..................
6.Meisjes100m rugslagseriesMinioren 5..................
7.Jongens100m rugslagseriesMinioren 3 en 4..................
8.Jongens100m rugslagseriesMinioren 5 en 6..................
9.Meisjes50m schoolslagseriesMinioren 2 en 3..................
10.Jongens50m schoolslagseriesMinioren 2 en 3..................
11.Meisjes100m vrije slagseriesMinioren 3 en 4..................
12.Meisjes100m vrije slagseriesMinioren 5..................
13.Jongens100m vrije slagseriesMinioren 3 en 4..................
14.Jongens100m vrije slagseriesMinioren 5 en 6..................
15.Meisjes50m rugslagseriesMinioren 2 en 3..................
16.Jongens50m rugslagseriesMinioren 2 en 3..................
17.Meisjes100m vlinderslagseriesMinioren 5..................
18.Jongens100m vlinderslagseriesMinioren 5 en 6..................
19.Meisjes100m schoolslagseriesMinioren 3 en 4..................
20.Meisjes100m schoolslagseriesMinioren 5..................
21.Jongens100m schoolslagseriesMinioren 3 en 4..................
22.Jongens100m schoolslagseriesMinioren 5 en 6..................
23.Meisjes50m vrije slagseriesMinioren 2 en 3..................
24.Jongens50m vrije slagseriesMinioren 2 en 3..................